กระทรวงคมนาคมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27

141 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ Mr. Ning Jizhe รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนจีน ในการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27 โดยมีผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ทั้งสองฝ่ายรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตรของโครงการรถไฟว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการลงนามสัญญาการก่อสร้างในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และจะเริ่มก่อสร้างโดยเร็ว สำหรับการก่อสร้างช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 119.4 กิโลเมตรและช่วงบางซื่อ-แก่งคอย ระยะทาง 119 กิโลเมตร ได้แบ่งสัญญาออกเป็น 12 สัญญา โดยคาดว่าจะลงนามใน 5 สัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2562 และส่วนที่เหลืออีก 7 สัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือนกรกฎาคม 2562

2. ที่ประชุมรับทราบว่า ฝ่ายไทยได้ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-หนองคายแล้วเสร็จ และจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดตามแผนงานต่อไป เพื่อให้สามารถเริ่มการก่อสร้างได้โดยเร็ว

3. ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า CRIC จะจัดการประชุมหารือและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 และฝ่ายไทยได้มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

4. ทั้งสองฝ่ายรับทราบความคืบหน้าประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมด้านการออกแบบ ด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม การจัดทำคู่มือการเดินรถ (Rule Book) รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทดสอบและตรวจสอบ ทั้งสองฝ่ายจะพยายามร่วมกันอย่างสูงสุดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นคงค้างปลีกย่อยต่อไป

5. เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 17 ทั้งสองฝ่ายได้พยายามจัดหาวัสดุก่อสร้างของสัญญา 2.3 ภายในประเทศไทยให้มากที่สุด ซึ่งมีความคืบหน้าในการจัดหาชิ้นส่วนบางรายการแล้ว เช่น หมอนรองราง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เร่งรัดการเจรจาให้เกิดการบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2562 ภายหลังจากที่ฝ่ายไทยดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories