กระปุกออมสินสุดคิวท์ ชวนออมเงินวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์และส่งเสริมการออมเนื่องวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเชิญชวนประชาชนคนไทย ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี 2564 เป็นที่ระลึกและไปออมต่อ แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดความแออัดในสาขาของธนาคาร ธนาคารจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ LINE Official : GSB Society และเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ต.ค. 2564 (ของแจกมีจำนวนจำกัด) โดยผู้ที่จองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันให้ไปติดต่อฝากเงิน ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564 กรณีฝากเงินที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ(ADM) หรือ MyMo รับกระปุกออมสินได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories