กสทช. ล้อมคอก วางเกณฑ์คุมสื่อ

หลังมีสื่อรายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่โคราชด้วยวิธีการ Live ส่งผลให้เกิดคำถามจากสังคมถึงความเหมาะสมในการนำเสนอ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดตามมาภายหลัง

วันนี้ (11 ก.พ.63) พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กสทช. ได้เชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทุกช่องมาให้ข้อมูลชี้แจงการรายงานข่าวด้วยรูปแบบการ Live (สด) สถานการณ์และข้อมูลต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ก่อให้เกิดความตึงเครียดของสังคม รวมถึงกระทบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้

ภายหลังการประชุม พลโท พีระพงษ์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ พบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องทบทวน และ จำเป็นต้องมีการร่างหลักเกณฑ์กลาง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต โดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสุขภาพจิต , หน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสม จากนั้นจะเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวต่าง ๆ มาให้ความเห็น โดยคาดว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้น เช่น ระงับการออกอากาศรายการทันทีที่เห็นว่ารายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงกระทบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มโอทีที. ซึ่ง กสทช. ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลเนื้อหา ก็เห็นว่าภาครัฐต้องหาวิธีการเข้ามาดูแลด้วย
นอกจากนี้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการเชิญสถานีโทรทัศน์ที่ละเมิดคำสั่งกสทช. โดยมีการรายงานข่าวที่ขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ มาตรา 37 มาเข้ากระบวนการสอบสวนเป็นรายช่อง โดยบทลงโทษจะมีตั้งแต่เบาไปหาหนัก เบื้องต้นหากเป็นการกระทำผิดครั้งแรก จะใช้วิธีการตักเตือน แต่หากเป็นการกระทำผิดซ้ำซ้อนหลายครั้ง จะใช้วิธีการปรับ ไปจนถึงการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมองว่าคงไม่ถึงขั้นนั้น เนื่องจากแต่ละสถานีฯให้ความร่วมมือกับ กสทช. เป็นอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งย้ำถึงการนำข้อมูลที่มีการเผยแพร่ใน โอทีที. หรือออนไลน์มาออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด และต้องยึดหลักเกณฑ์การนำเสนอข่าวอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ

On Trend

Related Posts