“กอช. แนะ อาชีพอิสระ สมัคร กอช. รับบำนาญรายเดือนหลังอายุ 60 ปี”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แนะผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ ไม่มีสวัสดิการใดๆ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับบำนาญ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ พร้อมออมเงินเริ่มต้น 50 บาท และรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ ที่เคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน เมื่อออกจากระบบการทำงาน ไม่มีสวัสดิการใดๆ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อรับสวัสดิการด้านบำนาญยามเกษียณกับ กอช. พร้อมได้รับเงินสมทบที่รัฐเพิ่มให้อีกตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เพียงออมเงินเริ่มต้น 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ส่งเงินออมสะสม ดูยอดเงินออม ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories