การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ครบรอบ 27 ปี เดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับการเดินทางของคนกรุงเทพฯ และภูมิภาค

473 views

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 27 ปี โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนใน “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ณ อาคารสำนักงาน รฟม. ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร รฟม. ยังได้มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี และ 25 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาพนักงาน รฟม. รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดโครงการ Green Office รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย วิธีต่างๆ เช่น นำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหาร เครื่องดื่ม นำขวดพลาสติกมาบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นต้น เพื่อรับคะแนนสะสม และนำคะแนนมาโหวตให้แก่โรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีส้ม และ สายสีชมพู ที่ร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับทุนการศึกษาตามลำดับ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ได้รับการศึกษา 60,000 บาท และ โรงเรียนมีนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท โครงการดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 มีภารกิจในการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 นี้ รฟม. ได้เตรียมส่งมอบความสุขให้กับประชาชนด้วยรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 29 กันยายน 2562 (ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดทดลองใช้บริการฟรี) และจะเปิดให้บริการต่อเนื่องสำหรับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งทั้งสองช่วงนี้จะช่วยเติมเต็มเส้นทางให้บริการเดิมของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง – เตาปูน เป็นแบบวงกลม (Circle Line) รองรับการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน เพื่อเดินทางเชื่อมต่อไปยังปริมณฑล จ.นนทบุรี ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น รฟม. ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้กำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (งานโยธาแล้วเสร็จ ปี 2559) และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (งานโยธาแล้วเสร็จ ปี 2562) ซึ่งปัจจุบัน รฟม. ได้ส่งมอบให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว เพื่อต่อขยายเส้นทางให้บริการเดิมของรถไฟฟ้า BTS ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในความรับผิดชอบสายๆ อื่น เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (เปิดให้บริการปี 2566), โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (เปิดให้บริการปี 2564) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

สำหรับโครงการที่ รฟม. เตรียมจะเสนอขออนุมัติก่อสร้าง/อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก), โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน และโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)

ในปี 2562 นี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางรางของประเทศไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยผลักดันงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตภูมิภาค อีก 4 จังหวัด ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง, โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี, โครงการระบบ ขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว) ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง) ช่วง ม.พิษณุโลก – ห้างเซ็นทรัลฯ พิษณุโลก

ทั้งหมดนี้คือภารกิจที่สำคัญของ รฟม. ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สามารถกำหนดเวลาได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ทางหนึ่ง ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories