การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึก ปตท. ลงพื้นที่พัฒนาตลาดโดม ปตท. บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 ให้เป็นตลาดนัดตัวอย่างด้านสุขอนามัย

460 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงพัฒนาพื้นที่ ตลาดโดม ปตท. บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 เป็นตลาดนัดตัวอย่างด้านสุขอนามัยของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ได้เร่งเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าพัฒนาพื้นที่โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ตลาดโดม ปตท. บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11

นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุก บริหารจัดการ และจัดระเบียบการใช้พื้นที่ บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟมักกะสัน บางชื่อ และจิตรลดา พร้อมด้วย นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน ฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดโดม ปตท. ให้เป็นตลาดนัดตัวอย่างด้านสุขอนามัยของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน แอลกอฮอล์ล้างมือแก่พ่อค้าแม่ค้า เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุก บริหารจัดการ และจัดระเบียบการใช้พื้นที่ บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟมักกะสัน บางชื่อ และจิตรลดา เปิดเผยว่า การร่วมมือพัฒนาตลาดโดม ปตท. ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่การรถไฟฯ ของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อต้องการยกระดับดูแลคุณภาพชีวิตของคนรถไฟและประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ที่ดินการรถไฟฯ สูงสุด

ทั้งนี้ การรถไฟฯ และบริษัท ปตท. ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตลาดโดม ปตท.อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกำหนดจุดจำหน่ายสินค้า การดูแลจุดทิ้งขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด รวมถึงรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่เข้ามาจับจ่าย ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล การกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด การตั้งจุดแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ซึ่งพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อนแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาด พร้อมกับรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการรถไฟฯ ตั้งเป้าหมายว่าจากความร่วมมือในการเข้าจัดระเบียบความเรียบร้อย จะทำให้ตลาดโดม ปตท. กลายเป็นตลาดนัดตัวอย่างด้านสุขอนามัย ของกรุงเทพฯ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดนัดอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟฯ หรือตลาดนัดทั่วไปได้ในอนาคต”

นายสมยุทธิ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบน้ำดื่มขอบคุณกำลังพลทหาร จากกองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพบก ที่เข้ามาช่วยดำเนินการถอนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางระบายน้ำ การกำจัดวัชพืช การทำทางลำลองเข้าพื้นที่ และการขุดลอกบ่อรองรับน้ำในโครงการขุดลอกแก้มลิงและระบบระบายน้ำภายในชุมชนรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและในพื้นที่เขตจตุจักร รวมถึงยังได้ขอบคุณคนรถไฟที่ได้เสียสละให้รื้อถอนโรงจอดรถยนต์ และสิ่งต่อเติมที่ผิดระเบียบจนช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อคนรถไฟ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังฝากให้พนักงานรถไฟทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นิคมรถไฟ กม.11 ช่วยกันดูแลปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบ เนื่องจากการรถไฟฯ มีการปล่อยปะละเลยมานาน ทำให้เกิดปัญหาผู้บุกรุก เข้ามาสร้างที่พักอาศัยอย่างไม่ถูกต้อง จนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด และยังกีดขวางช่องทางระบายน้ำ การรถไฟๆ จึงจำเป็นต้องเข้าดำเนินการ จัดระเบียบให้เกิดความถูกต้อง ยึดหลักตามกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *