การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดใช้ถนนกําแพงเพชร 6 บริเวณหลังสถานีขนส่งหมอชิต2 (ถนน BS 7) ระหว่างวันที่ 10- 17 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยควาสะดวกในการสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์

283 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดใช้ถนนกําแพงเพชร 6 บริเวณหลังสถานีขนส่งหมอชิต2 (ถนน BS 7) ระหว่างวันที่ 10- 17 เมษายน 2562 เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบริเวณรอบสถานีขนส่งหมอชิต และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเร่งดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดผู้มีอิทธิพลบุกรุกในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ห่วงกระทบโครงการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สํานักงานภาคสนามการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนกําแพงเพชร 6 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการอํานวยความสะดวกการจราจรและการแก้ปัญหาการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 บริเวณรอบพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) กองบังคับการตํารวจจราจร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สํานักงานเขตจตุจักร สํานักการโยธา สํานักการจราจรและขนส่ง สํานักการระบายน้ํา และสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความพร้อมสนับสนุนการเปิดใช้ถนนกําแพงเพชร 6 บริเวณหลังสถานีขนส่งหมอชิต2 (ถนน BS 7) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10- 17 เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบริเวณรอบสถานีขนส่งหมอชิต 2 และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จํากัด กำชับแจ้งเตือนกับบริษัท รถร่วม บขส. ห้ามนํารถมาจอดในพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 ซึ่งมีถนนบีเอสเจ็ด (BS7) เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำเนินการแจ้งเตือนบริษัทรถร่วม ขสมก. ห้ามนํารถตู้โดยสารมาจอดในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคของโครงการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) อีกทั้งยังกลายเป็นบ่อเกิดของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในถนนและพื้นที่ใกล้เคียง

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งดำเนินการเอาผิดผู้มีอิทธิพลที่มาบุกรุกในพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 ซึ่งมีถนนบีเอสเจ็ด (BS7) เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ เพื่อทำให้การรถไฟฯ สามารถเปิดใช้ถนน BS7 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ได้อย่างถาวร โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้บุกรุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งให้ดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าผู้บุกรุกจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ตาม

“ที่ผ่านมาการรถไฟฯ พยายามแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 มาโดยตลอด โดยใช้มาตรการตั้งแต่เบาไปหาหนัก ทั้งการแจ้งเตือนตามระเบียบการรถไฟ การจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บุกรุก แต่ปรากฎว่าผู้บุกรุกดังกล่าวยังไม่ยอมออกจากพื้นที่แต่อย่างใด ดังนั้นมาตรการต่อไป การรถไฟฯจะใช้วิธีดำเนินคดีทางกฎหมายเพิ่มเติมให้ถึงที่สุด เพราะพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่การรถไฟฯ และประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนอย่างมาก ทำให้กีดขวางการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคของโครงการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) กระทบต่อการเปิดใช้ถนนถนนบีเอสเจ็ด (BS7) ของการรถไฟฯ บริเวณรอบสถานีขนส่งหมอชิต2 ตลอดจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมก่อให้เกิดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย”