การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งปรับชานบันไดในขบวนรถโดยสาร ช่วงเปลี่ยนผ่านของการใช้ชานชาลาแบบใหม่ที่มีความสูง 1.10 เมตร

378 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการดัดแปลงชานบันไดในขบวนรถโดยสารสายอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสามารถใช้บริการขึ้นลงชานชาลาแบบใหม่ได้อย่างปลอดภัย โดยจะทยอยเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้ พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการจัดหารถดีเซลราง และรถดีเซลปรับอากาศรุ่นใหม่ ที่จะมีความสูงของพื้นตู้โดยสารรถไฟเท่ากับชานชาลาแบบใหม่ โดยมีประตูที่กว้างกว่าเดิม ซึ่งจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2565-2566

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้มีการลงทุนโครงการก่อสร้างทางคู่ และสถานีรถไฟใหม่ในหลายเส้นทาง พร้อมทั้งได้มีการปรับแบบก่อสร้างชานชาลาใหม่ในระดับความสูง 1.10 เมตร ให้เท่ากับความสูงของพื้นตู้โดยสารรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดหาใหม่ในอนาคต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุกเพศ ทุกวัย และผู้พิการสามารถเข้าออกตู้โดยสารรถไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังช่วยลดระยะเวลาในการจอดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างการให้บริการทั้งชานชาลาแบบเก่า และชานชาลาแบบใหม่ โดยใช้ตู้โดยสารรถไฟในปัจจุบันจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการขึ้นลงขบวนรถไฟเมื่อขบวนรถจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีที่มีชานชาลาแบบใหม่ การรถไฟฯ จึงได้ทยอยดัดแปลงตู้โดยสารรถไฟ เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับชานชาลาทั้ง 2 แบบได้ โดยผู้โดยสารทุกคนจะสามารถเดินขึ้นลงระหว่างตู้โดยสารรถไฟปัจจุบันกับชานชาลาแบบใหม่ได้อย่างปลอดภัย คาดว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งการรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

อนึ่ง ในการก่อสร้างชานชาลาแบบใหม่ในโครงการก่อสร้างทางคู่สายอื่นๆ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแก่สาธารณชนว่ามีความสูง 50 เซนติเมตร นั้น การรถไฟฯ ขอเรียนยืนยันว่า เมื่อโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางนั้นๆ แล้วเสร็จชานชาลาทั้งหมดตลอดเส้นทางดังกล่าวจะเป็นชานชาลาแบบใหม่ที่มีความสูง 1.10 เมตร เท่ากับพื้นตู้โดยสารรถไฟ

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดการดัดแปลงชานบันไดในขบวนรถโดยสารดีเซลรางในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • 1. รถโบกี้ชั้น 3 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดัดแปลง 20 คัน โดยได้ทยอยนำออกมาใช้งานตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา และจะทำต่อเนื่องอีก 40 คัน โดยดัดแปลงบันไดบริเวณประตูด้านหน้าของตู้โดยสารด้านซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ด้าน ทำเป็นลักษณะบานพับแบบเปิดปิดเสมอกับระดับชานชาลาแบบใหม่
  • 2. รถดีเซลรางท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายปรับปรุงทั้งหมด 42 คัน ขณะนี้ทำแล้วเสร็จ 16 คัน ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
  • 3. รถดีเซลรางกรุงเทพ มีแผนปรับปรุงทั้งหมด 20 คัน ขณะนี้แล้วเสร็จ 10 คัน และอีก 10 คันจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ โดยลักษณะการปรับปรุงจะใช้ 2 ประตูด้านหน้าเป็นบันไดต่ำสำหรับสถานีที่เป็นชานชาลาแบบเก่า ส่วน 2 ประตูด้านหลังจะเป็นบันไดสูงใช้สำหรับสถานีที่ใช้ชานชาลาแบบใหม่ โดยใช้สวิทซ์บังคับปิดเปิดประตูโดยพนักงานขับรถ ทั้งนี้ ประตูที่ใช้สำหรับสถานีที่ใช้ชานชาลาแบบใหม่จะมีสติ๊กเกอร์ติดประชาสัมพันธ์การใช้ไว้ที่ประตูทางขึ้นลงของตู้โดยสารทั้งด้านในและด้านนอกด้วย

นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังมีโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศรุ่นใหม่ จำนวน 184 คัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติโครงการจากรัฐบาลและจะรายงานขออนุมัติจัดหาเพิ่มเติมอีก จำนวน 216 คัน ในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะสามารถนำรถดีเซลรางรุ่นใหม่ จำนวน 184 คัน มาให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2565-2566 ขณะเดียวกันระหว่างที่มีการปรับปรุงชานบันไดขึ้นลงยังไม่แล้วเสร็จ และในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ได้กำชับให้ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการขึ้นลงตู้โดยสารรถไฟให้แก่ผู้โดยสารทุกๆ ท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และผู้มีสัมภาระจำนวนมาก

“การปรับแบบชานชาลาแบบใหม่ให้มีความสูงเท่ากับพื้นตู้โดยสารรถไฟในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของการรถไฟฯ ตามนโยบายที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายไว้ เพื่อเป็นการมุ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจน ผู้พิการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรในอนาคต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories