ขนส่งเตรียมงดเปิดสอบใบขับขี่ชั่วคราว!

209 views

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้เตรียมแผนรองรับ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะหากมีการ ประกาศการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยเฉพาะการออกใบขับขี่ใหม่ และการต่อใบขับขี่เดิม ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมระบบออนไลน์ไว้แล้ว โดยในส่วนของประเด็นที่ต้องมีการอบรม ผู้ถือใบขับขี่เพิ่มเติม ก็จะมีระบบ E-LEARNING เข้ามา อำนวยความสะดวก

ส่วนใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องออกใหม่นั้นในส่วนนี้ เนื่องจากการออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติ ที่ผู้สอบต้องเข้ามาแสดงตน ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบ ดังนั้นหากมีการประกาศว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 เข้าสู่ในระยะที่ 3 การออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่คงจำเป็นต้องระงับไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประเด็นเรื่องการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก ก็ได้นำระบบออนไลน์มาเตรียมไว้แล้ว โดยได้แนะนำให้เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยังไม่ครบกำหนดต้องตรวจสภาพรถ ก่อนชำระภาษีประจำปี ทั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และสามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ใดก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้

โดยผู้ต่อทะเบียน สามารถรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories