ขสมก. เตรียมปรับปรุงเส้นทางเดินรถ สาย 101 (ชั่วคราว) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการดูแลการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมความต้องการเดินทาง ขสมก. ซึ่งได้รับทราบถึงปัญหาการเดินทางของประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณ เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก เนติบัณฑิตยสภา คลองลัดมะยม สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ บางแวก ที่ในขณะนี้ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการ

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงได้มีหนังสือประสานไปยังสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลา และจำนวนเที่ยวของการเดินรถ สาย 101 เส้นทาง วัดม่วง – ถนนรัชดาภิเษก – ตลาดโพธิ์ทอง โดยขอจัดการเดินรถเพิ่ม ช่วงอู่บรมราชชนนี – ตลาดโพธิ์ทอง เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ทั้งนี้ หาก ขสมก. ได้รับอนุมัติปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารธรรมดา สาย 101 จะดำเนินการแจ้งสื่อมวลชนทราบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories