คณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนตามนโยบาย “No Gift” เนื่องในวันธรรมาภิบาล รฟม. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

140 views

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. (คนที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดตามนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ (No Gift Policy) เนื่องในวันธรรมาภิบาล รฟม. (GCG Day) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ รฟม. ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนิทรรศการ GCG Edutainment ณ อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงสื่อสารการดำเนินงานดังกล่าวของ รฟม. ไปยังกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories