คนร.เห็นชอบ แผนฟื้นฟู ขสมก.แล้ว

273 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร .ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก.ซึ่งถือเป็นการนับ หนึ่งการยกระดับ การให้บริการรถเมล์โดยสาร ให้มีคุณภาพ

โดยภายหลัง คนร.อนุมัติแล้วกระทรวงคมนาคม เตรียมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับสาระสำคัญการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ และขาดทุนสะสม ของ ขสมก. ซึ่งในส่วนนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อปี 2562 ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังจะเข้ามารับภาระหนี้ดังกล่าว รวม 127,786 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้จะให้ ขสมก. เริ่มการเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดกรอบในการเริ่มทยอยชำระหนี้ โดย หนี้ขสมก.มี 2 ส่วน ได้แก่ พันธบัตร ซึ่งมีการออกหลายครั้งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันู่

โดยหนี้เหล่านี้มีอายุครบชำระแตกต่างกันอยที่ 60,5339 ล้านบาท หนี้เงินกู้ 63,440 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ย้ำว่า การชำระคืนหนี้จะทยอยครบกำหนด และชำระเป็นรายเดือน ไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงินก้อนชำระหนี้ในครั้งเดียวส่วนผลประกอบการ ขสมก. มีผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2520 ขาดทุน 2,688 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2541-2563 ขาดทุนสะสมรวม 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ขสมก.เป็นต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ภาระหนี้ไม่สะสมพอกพูนมากขึ้นอีกในอนาคตส่วนการจัดหารถนั้น ยืนยันว่าจะใช้แนวทางการจัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศ พลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน โดยเป็นการจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตร ระะยะเวลาการเช่า 7 ปี และเมื่อนำมารวมกับการจัดหารถเมล์ NGV ที่เคยดำเนินการไปแล้ว 489 คัน ก็จะทำให้ขสมก.มีรถเมล์รวม 3,000 คันในการให้บริการ

โดยกรอบการดำเนินการจัดเช่ารถเมล์ใหม่ มาวิ่งนี้ จะเริ่มตั้งแต่การจัดทำทีโออาร์จนเริ่มมีการทยอยรับมอบรถในล็อตแรกเดือนมีนาคม 2564 ไปจนครบทั้งหมดภายในเดือนกันยายนปี 2565 นอกจากนี้กิจการยังครอบคลุมถึงประเด็นการลดภาระค่าครองชีพ ใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยขสมกจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารในลักษณะของตั๋ววันแบบเหมา 30 บาท (รถปรับอากาศ) ซึ่งผลศึกษาระบุว่า ภาพรวมจะทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เสียค่าโดยสารต่อวันลดลง ขณะที่วิธีการเดินรถเมล์โดยสารนั้น ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตามที่กรมการขนส่งทางบก ทำการศึกษา ซึ่ง ขสมก.ได้รับอนุมัติเส้นทาง 108 เส้นทาง และเป็นเส้นทางวิ่งบริการของเอกชน 54 เส้นทาง ทั้งนี้ สาระสำคัญอีกประเด็น ที่เรื่องการพลิกฟื้น ขสมก.ให้กลับมาประกอบการได้อย่างเข้มแข็ง ไม่เป็นภาระกับงบประมาณรัฐอีก ซึ่งตามาแผน

ขสมก.ยืนยันว่า ในระหว่างปี 2563 -2571 จะขอรับเงินชดเชยจากรัฐอีกไม่เกิน 9,674 ล้านบาท ก่อนที่ผลประกอบการขสมก.จะกลับมาเป็นบวกในปี 2572 ส่วนการจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคล ที่ปัจจุบัน ที่ปัจจุบัน ขสมก.มีพนักงาน 13,961 คนในจำนวนนี้ มีจำนวนพนักงานขับรถกว่า 5,000 คน ขณะที่การจัดเช่ารถเมล์ใหม่ จะมีลักษณะเช่ารวมคนขับ แต่ ขสมก ก็มีแผนที่จะให้เอกชนที่ได้งานโครงการจัดหารถเมล์อีวี. นำพนักงานใหม่มาขับรถตามสัญญา ในลักษณะผสมผสานกับพนักงานขับรถ ของขสมก. ไปจนกว่าพนักงานจะทยอยเกษียณอายุ เพื่อไม่ให้กระทบสภาพการจ้าง รวมทั้งการจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจำนวน 5,301 คนใช้วงเงิน 4,560 ล้านบาทโดยในอนาคตหลังการปรับโครงสร้างองค์กรจะทำให้ขสมก.มีพนักงานคงเหลือเพียง 8,267 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories