ครม.อนุมัติวงเงิน ขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท เพิ่มเป็น 6 เดือน รับเต็มๆ 30,000 บาท ยาวถึง ก.ย. 63

38 views

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ลดผลกระทบจากโควิด-19 ว่า กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของ ร่าง พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลและเยียวยา โควิด19 ระยะที่ 3

ในส่วนของแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มการเยียวยาประชาชนในกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท ขยายเพิ่มจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน ยาวไปถึง กันยายน 2563

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories