ครม.ไฟเขียว ลดค่าไฟ 3 เดือน ช่วยลดภาระให้ประชาชน 22 ล้านราย

35 views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค. วงเงิน 23,688 ล้านบาท ซึ่้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย

-โดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.)กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย จะได้รับการขยายหน่วยการใช้ฟรี จาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย เพราะถือว่าใช้ไฟน้อย

-2.)กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะมีเงื่อนไข คือ หากใช้มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. หรือเท่ากับ ใช้ไฟส่วนต่างฟรี

-แต่หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนต่าง ซึ่งได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ และหากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนต่าง ได้รับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้จ่ายให้ในรอบบิลถัดไป

-ขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดีนี้ จะมีการหารือ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มห้องเช่า หรือ อพาร์ทเม้นต์ รวมถึงภาคธุรกิจอื่น เช่น โรงงานอุตสาหกรรมด้วย–//