ครัวการบินไทยเปิดตัวเว็บไซต์ PuffandPie ภายใต้คอนเซ็ปต์ Taste of Passion กดง่ายแค่ปลายนิ้ว

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของพัฟแอนด์พาย www.puffandpie.com ภายใต้คอนเซ็ปต์ Taste of Passion ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของพัฟแอนด์พาย ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าในช่องทางการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เดลิเวอรี่

ทั้งนี้ การจัดทำเว็บไซต์ www.puffandpie.com เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานฝ่ายครัวการบิน ร่วมกับฝ่ายดิจิทัล บริษัท การบินไทยฯ ได้ร่วมมือสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งการออกแบบ ถ่ายทำภาพประกอบ การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการก้าวไปสู่ Digital Transformation และเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลให้มีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของพัฟแอนด์พายมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของพัฟแอนด์พายได้แล้ววันนี้ที่ www.puffandpie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories