ช.การช่าง จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างสรรค์ “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน จากท้องถิ่นสู่การขยายผลระดับประเทศ

168 views

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” โดยจะมีการจัดประกวดนวัตกรรมต่างๆ ของช่างชุมชน ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมภาครัฐ เอกชน รวมถึงวิศวกร นายช่างจาก ช.การช่าง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เปิดโอกาสให้นวัตกรช่างชุมชนได้แสดงผลงาน พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรม สร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ ช่วยยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories