ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครองการรักษาโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION

ซมโปะ ประกันภัย ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION สอดรับคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายวัน แต่ในทางกลับกันสถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดการรักษาตัวแบบแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  โดยล่าสุดตามคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยที่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้าน Home Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ 

และเพื่อให้เป็นตามประกาศของ คปภ. และสอดคล้องกับแนวทางการรักษาดังกล่าว ทางซมโปะ ประกันภัยผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพอาทิ ประกันสุขภาพเต็มเต็ม และ ประกันสุขภาพ Health Extra ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อย่างไรก็ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) จะเป็นไปตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงที่สอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า และนอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ 

“ซมโปะ เรามุ่งมั่นยืนเคียงข้างคนไทยตามหลักพันธกิจของเราที่ว่า ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ โดยซมโปะ ประกันภัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน” ผศ.ชญณา กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories