ซิตี้แบงก์ ยักษ์ 11 องค์กร เฟ้นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี กระตุ้นเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติโควิด-19

192 views

ซิตี้กรุ๊ป ร่วมมือกับ 11 องค์กรชั้นนำระดับโลกจัดโครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์”(Restarting Together) การประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มสตาร์อัพ (startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะมาช่วยเร่งการฟื้นตัวทางระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ภายหลังสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปรับปรุงการจ้างงาน การฟื้นฟูระบบนิเวศของธุรกิจขนาดเล็กและสร้างเครือข่ายรวมถึงกลไกทางการเงินสำหรับสถานการณ์วิกฤติ ในขณะเดียวกันงานประกวดนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถรับมือกับวิกฤติทุกประเภทได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย เศรษฐกิจ หรือการขับเคลื่อนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ชนะทั้งหมด 3 อันดับจะได้เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์กับผู้นำระดับโลกจากบริษัทผู้สนับสนุน รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทผู้จัดงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการลงทุน โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานนำเสนอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง www.restartingtogether.com

ซิตี้กรุ๊ปร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ Airbus Bizlab, BASF, Boston Consulting group, CEMEX, Endeavor, IDB Lab, IE, โรงเรียนธุรกิจ IESE, Microsoft สำหรับธุรกิจ startups, South Summit และ เตเลโฟนิกา (Telefonica) ร่วมประกาศเปิดตัวโครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์” (Restarting Together) งานประกวดระดับโลกในการมองหาโครงการนวัตกรรมภายหลังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มสตาร์อัพ (startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีเป้าหมายในการเร่งการฟื้นตัวทางระบบเศรษฐกิจภายหลังผลกระทบที่ได้รับจากโรคระบาดดังกล่าว และสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมด้วยขีดความสามารถที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ปรับปรุงการจ้างงาน การฟื้นฟูระบบนิเวศของธุรกิจขนาดเล็ก และสร้างเครือข่ายและกลไกทางการเงินสำหรับสถานการณ์วิกฤติ

โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถรับมือกับวิกฤติทุกประเภทได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย เศรษฐกิจ หรือการขับเคลื่อนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมเผชิญหน้ากับวิกฤติที่คล้ายคลึงกันนี้ในอนาคต ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 9 อันดับแรกจะได้เข้าร่วมวันนำเสนองานทางดิจิทัล (Pitchday) ในวันที่ 9 กันยายน 2563 และโครงการทั้งหมดจะได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ตัวแทนบริษัทผู้จัดงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะเพียง 3 อันดับให้ได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์กับผู้นำระดับโลกจากบริษัทผู้สนับสนุน รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัทผู้จัดงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการลงทุน โดยเปิดรับการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการและขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ www.restartingtogether.com

โครงการ “รีสตาร์ทติ้ง ทูเก็ตเทอร์” (Restarting Together) เป็นโอกาสอันดีสำหรับซิตี้ในการช่วยทำให้เห็นถึงความท้าทายที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ชุมชนและลูกค้าที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ในฐานะองค์กรแห่งหนึ่ง ซิตี้มองหาโอกาสที่จะช่วยให้เห็นถึงความท้าทายที่มีต่อสังคมอันส่งผลต่อลูกค้าและสังคมของเรา รวมไปถึงความพร้อมและการสร้างงาน ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าสถาบันทางการเงินของซิตี้ ยังมุ่งเน้นในการส่งต่อวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือและสร้างมูลค้าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของซิตี้คือการร่วมมือกับบริษัทสตาร์อัพ (startup)

โดยซิตี้กรุ๊ปในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวที่พร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนทรัพยากรและความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ และบทบาทธนาคารชั้นนำผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริบทการเงินและเศรษฐกิจระดับโลก รวมไปถึงความเชี่ยวชาญการบริการด้านการเงินจะช่วยเสริมกำลังให้แก่บริษัทสตาร์อัพ และเอสเอ็มอี (SMEs) ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมต่อไป รวมถึงจะช่วยส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories