ซีพี ชวดพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา หลังศาลปกครองยกฟ้อง

136 views

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ แถลงว่า จากที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้ทำการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ เกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมายื่นภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว มีมติยืนตามมติเดิม และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้มีหนังสือรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และ กพอ. มีมติแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของ กพอ.” โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กพอ. ได้มีผลการพิจารณาว่า รับทราบและพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่มีมติยืนตามคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ในขณะเดียวกัน ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในการยื่นคำฟ้องและคำขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวฯ ต่อศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศาลได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าให้ถ้อยคำข้อเท็จจริงในการไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว ซึ่งศาลได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกจึงได้มีมติอนุมัติให้เปิดซองเอกสารซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) และผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายได้เข้าชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ล่าสุดศาลปกครองกลางได้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้มีคำพิพากษาในวันนี้ที่ 21 สิงหาคม 2562 สรุปคือ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯ คดีหมายเลขดำ ที่ 757/2562 ซึ่งมีผลทำให้คำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่รับพิจารณาเอกสารข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วทั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกยอมรับและเคารพข้อวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลปกครองกลางทุกประการ คณะกรรมการคัดเลือกขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อรับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และพิจารณาขั้นตอนในการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในขั้นตอนต่อไป โดยปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) เนื่องจากมีข้อมูลและสาระที่ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับแผนงานโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts