ดีป้า” รุกจังหวัดระยอง เร่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัลยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร ชุมชนพลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล

260 views

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดระยอง และ เทศบาลนครระยอง เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมรองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามวิถี “นิวนอร์มอล” ผ่านกิจกรรม “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล”ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวมอร์มอล) หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ล่าสุด ดีป้า จึงได้ร่วมกับ จังหวัดระยอง และ เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรม “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล” ณ พื้นที่ไอทีมีชีวิต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา ดีป้า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก พ่อค้าแม่ขาย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด พี่น้องเกษตรกร และชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่โลกออนไลน์ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มยอดขายแก่กลุ่มเป้าหมาย รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอล หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯด้าน ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เหล่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขาย พี่น้องเกษตรกร และชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดระยองเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้)

ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะของจังหวัด พร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามวิถีนิวนอร์มอลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในระยะแรกได้นำร่องที่ตลาดโต้รุ่งเทศบันเทิงพลาซ่า และตลาดสตาร์ไนท์บาซ่าร์ ในอำเภอเมือง รวมถึงตลาดกลางผลไม้ตะพง ในตำบลตะพง จังหวัดระยองนอกจากนี้ ทีมงาน ดีป้า สาขาภาคตะวันออก พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ในฐานะหน่วยร่วมดำเนินงาน เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (ดิจิทัล โพรไวเดอร์) ที่ขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกับสำนักงานฯ อาทิ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้ให้บริการโดรนภาคการเกษตร บริษัท สโตร์ฮับ จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดการร้านและสต๊อกสินค้า บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และให้บริการระบบบริหารจัดการร้านค้า ทั้ง ERP, POS, HRM ฯลฯ ได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจ

พร้อมให้ผู้สนใจได้สัมผัสและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ ประชาชนชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเจ้าของตลาดอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างดีเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories