ตกแต่งร้านกาแฟจากขยะแปรรูป ครั้งแรกของไทย กับ คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์

คาเฟ่อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์” (Café Amazon Circular Living Concept) สาขา พีทีทีสเตชั่น สามย่าน ตอบโจทย์แนวคิดรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยนำขยะมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยตกแต่งร้าน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. เปิดเผยว่า ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่าน แห่งนี้  สถาบันนวัตกรรมปตท. ได้นำเยื่อกาแฟ(Coffee Chaff) ซึ่งเป็นของเหลือหลักจากโรงคั่วกาแฟนำมาบดและอบเพื่อไล่ความชื้นและขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิตร่วมกับน้ำยาอีพอกซีเรซิน(Bio-Based Epoxy)  เพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำโต๊ะตู้เคาน์เตอร์ชั้นวางของ  และเฟอร์นิเจอร์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือน้ำหนักเบา  แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากผิวมันวาว  คงทนต่อสารเคมีได้ดี  เป็นการนำเยื่อกาแฟมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

คาเฟ่ อเมซอน ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติอาทิแก้วร้อน(Bio PBS) ที่เป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้100% แก้วเย็น(Bio PLA) ที่ทำจากพืช100% หลอด(Bio PBS + PLA) รวมถึงการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่ซึ่งจากการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง645 ตันต่อปี

ร้านคาเฟ่  อเมซอนคอนเซ็ปต์สโตร์คือวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้านทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้านคาเฟ่  อเมซอน  โรงคั่วกาแฟ  และขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง  ภายใต้แนวความคิดเซอร์คูล่าลิฟวิ่งซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและรู้คุณค่าตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก5Rs ภายในองค์กร(Reduce การลดการใช้Reuse การใช้ซ้ำRecycle การแปรรูปมาใช้ใหม่Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนและRefuse การปฏิเสธการใช้) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก(BioPlastic) ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จีซีให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธีและจัดการอย่างเหมาะสมสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories