ตั้ง KIOSK เช็กอินอัตโนมัติ รับเปิดประเทศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โชว์ความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาใช้บริการในวันเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาให้บริการ เพื่อลดการสัมผัส และเว้นระยะห่าง โดยนำเครื่อง KIOSK สำหรับเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) (อ่านว่า คัส) จำนวน 196 เครื่อง และเครื่อง KIOSK รับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop : CUBD) (อ่านว่า ซี-ยู-บี-ดี) จำนวน 42 เครื่อง ที่มีมาตรฐานตามที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

มาให้บริการผู้โดยสารในกระบวนการพิธีการผู้โดยสารขาออก ซึ่งได้ติดตั้งกระจายอยู่บริเวณแถวเช็กอินตั้งแต่ Row B ถึง Row U ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร คาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีสายการบินแจ้งทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ ประมาณ 440 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ประมาณ 230 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ ประมาณ 110 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขนส่งสินค้า ประมาณ 100 เที่ยวบิน โดยเมื่อประมาณการที่ 30%จากความจุของแบบอากาศยาน AOT จึงคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 23,000 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 7,000 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *