ทางหลวงชนบท เสริมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ปรับปรุงถนนสาย กพ.3002 จ.กำแพงเพชร เสร็จสมบูรณ์

148 views

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) – เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร, โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสร็จสมบูรณ์

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 เชื่อมระหว่างอำเภอโกสัมพี อำเภอเมือง และเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกผลผลิตอ้อยเดินทางเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลัด – ทางเลี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรของสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) ช่วงการเดินทางระหว่าง จังหวัดกำแพงเพชร กับ จังหวัดตาก ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ให้ได้รับความสะดวก ในการเดินทางช่วงเทศกาล และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) – เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร, โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการซ่อมผิวทางฯ 23.990 ล้านบาท ซึ่งได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม จำนวน 23.930 ตัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts