ที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ตั้งวอร์รูม รับผลกระทบสงครามการค้าโลก

137 views

ที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ หารือสถานการณ์การค้าส่งออกของประเทศท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งมีผลกระทบทั่วโลก ที่ประชุมมีมติ

1. ตั้งคณะวอร์รูม (War room) มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วยผู้แทนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะไปหารือกำหนดมาตรการเชิงรุกเชิงรับร่วมกัน เพื่อปลดล็อคปัญหาและรักษาตลาดส่งออกของไทยในเวทีโลก

2. เร่งรัดเจาะตลาดต่างประเทศ ตลาดส่งออกเร่งด่วน กำหนดเป้าหมายการทำงาน 3-6 เดือน        ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีตลาดเร่งด่วนที่เห็นตรงกัน 5-6 ตลาดหลักในการผลักดันการส่งออก คือ             ​​1. ตลาด CLMV ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพและใกล้ประเทศเรา และสามารถเพิ่มตัวเลขเร่งด่วน

​2. ตลาดจีน ซึ่งยังเป็นตลาดที่มีศัยกภาพสูงมาก ซึ่งต้องมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ที่เราเข้าไปขยายตลาดแล้ว และขยายไปยังส่วนพื้นที่หรือมณฑลที่ยังเข้าไม่ถึง

​3. ตลาดอินเดียและเอเชียใต้ อาจเรียกว่าตลาดใหม่ มีศักยภาพสูงมาก

​4. ตลาดอาเซียน ยังสามารถขยายตัวดี

​5. ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งเคยเป็นตลาดข้าวเก่าของไทย เช่น อิรัก รวมทั้งตลาดอื่นๆ     เช่น จอร์แดน กาตาร์ บาห์เรน คูเวต และตลาดอื่นๆ ก็สำคัญ ก็จะทำเช่นกัน โดยที่ประชุมกำหนดให้มีคณะทำงานรายตลาด ทั้งรายสินค้าและบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นแม่งาน ในการประสานกับหน่วยต่างๆ ในการหาช่องทางการววงกลยุทธ์การผลักดันการส่งออกต่อไป

3 การค้าชายแดน ยังมีความสำคัญสำหรับการเพิ่มมูลค่าการค้าของไทยในปัจจุบัน ซึ่งยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ชุดที่มีกรมการค้าคณะกรรมการต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ จะหารือกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่า และภาคเอกชนมีข้อเสนอให้เจรจาเพื่อเปิดด่านถาวรเพิ่ม เช่น ด่านสิงขร ด่านห้วยต้นนุ่น ช่องอานม้า ช่องสายตะกู ต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนขอให้พิจารณาเรื่องการขยายเวลาปิดด่านจากตีห้าถึงสี่ทุ่ม ขอขยายเป็นเที่ยงคืน จะนำไปเจรจาในการประชุมค้าชายแดน และภาคเอกชนอยากเป็นการทะลวงด่านค้างท่อ ที่ได้ดำเนินการเปิดด่านแล้วแต่ยังอาจมีโครงสร้างพื้นฐานไม่เสร็จสมบูรณ์ ด่านยังเปิดไม่ได้หรือค้าขายไม่ได้ เช่น สะพานแม่สอดสองเสร็จแล้ว แต่การขนส่งสินค้าในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรค จะไปหาหนทางแก้ปัญหาให้เปิดด่าน หรือด่านสะเดาใหม่ ยังติดขัดเรื่องถนนเชื่อมต่อระหว่างไทยกับมาเลเซีย ก็จะไปหารือในช่วงที่จะไปเจรจากับมาเลเซียที่ด่านชายแดน ทั้งนี้ จะมีการประชุม กรอ อีกประมาณเดือนละครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories