ธ.ไทยเครดิตฯ เตือนระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารบิดเบือนจากเว็บไซต์พาดหัวดึงดูด!

296 views

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ขณะนี้มีเว็บไซต์คลิกเบต (เว็บไซต์ที่พาดหัวแบบเร้าใจ ใช้ประโยชน์จากความสงสัยดึงดูดให้คลิกเข้าไปชมทันทีโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูล) และเพจเฟซบุ๊กบางเพจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยไม่ผ่านหน่วยงานข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการของธนาคาร สร้างความสับสน และความเข้าใจผิดให้แก่ผู้สนใจสินเชื่อ รวมถึงลูกค้าของธนาคาร

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารจึงขอเรียนชี้แจงว่าลูกค้าธนาคารและผู้สนใจสินเชื่อสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.tcrbank.com และ Facebook Fanpage “Thai Credit Retail Bank” (www.facebook.com/TCRBank) และสื่อ Official จากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร 02-697-5454

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธ.ไทยเครดิตฯ
วงเงิน 30,000 – 200,000 บาท
สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ร้อยละ 33 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 – 60 ปี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีสถานประกอบการชัดเจน ตรวจสอบได้ อยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *