“นกแอร์” เปิดงบปี 2562 สวนกระแสธุรกิจการบิน ขาดทุนลดลงเหลือ 1,591.12 ล้านบาท ลดลง 33.84% รับผลบวกการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนฟื้นฟูธุรกิจที่วางไว้ 

นายวุฒิภูมิจุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัท(ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนอยู่ที่ 1,591.12 ล้านบาท ลดลง 813.72 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 33.84% จากปี 2561 บริษัท(ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนอยู่ที่ 2,404.84 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่ทำให้บริษัท(ไม่รวมบริษัทย่อย) มีการขาดทุนลดลง เนื่องจากสามารถบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนต่างๆได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่ายตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ

พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าชดเชยสำหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight delay) ลดลงอีกด้วย และบริษัทยังได้มีการนำอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมากออกจากฝูงบิน ตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ ส่งผลให้ขนาดฝูงบินอากาศยานทั้งปี 2562 อยู่ที่ 24 ลำ ขณะเดียวกันบริษัทยังมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 6.41% จากปี 2561 และมีต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลง 6.03% เมื่อกับปี 2561

“งบผลการดำเนินงานในปี 2562 ออกมาอย่างน่าประทับใจ โดยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมีการปรับตัวลดลง และบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูธุรกิจตามที่เราวางไว้ และในปีนี้ทางสายการบินก็ยังตั้งใจจะสร้างผลการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องประเมินสถานการณ์ต่างที่เข้ามาควบคู่ไปด้วย โดยเราก็ยังยึดหลักความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ และที่จะต้องใส่ใจพร้อมกันด้วยคือการตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความประทับแก่ผู้โดยสายใรทุกเที่ยวบิน เพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินของคนไทยที่มีการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

On Trend

Related Posts