บล.ธนชาตมอบเงินโครงการ “I SAVE LIVES ปีที่ 2” สมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.เสนา อยุธยา

122 views

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ  กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสุรศักดิ์ จันทร์วิเมลือง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจากการระดมทุนของผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้ากลุ่มธนชาต ภายใต้โครงการ “I SAVE LIVES ปีที่ 2” จำนวน 482,096 บาท ให้แก่ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยนับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ “I SAVE LIVES” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นทางการแพทย์ ให้สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการทั้ง 2 ปี ระดมทุนช่วยเหลือได้ทั้งสิ้น 1,002,568 บาท

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories