บางจากชี้แจง ไม่พบพนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทคู่ค้าคนอื่นแสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัส COVID-19  

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการอ้างถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้รับแจ้งจากคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพอากาศบนปล่องโรงไฟฟ้าของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ว่าเจ้าหน้าที่บริษัทคู่ค้าที่ได้เดินทางมาในพื้นที่โรงกลั่นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทคู่ค้าคนอื่นแสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงาน เส้นทางเดินทาง และปิดทำการห้องอาหารพนักงานในโรงกลั่นจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 (เป็นเวลา 14 วันหลังจากวันที่ 2 มีนาคม) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่ได้สัมผัสกับคนไข้ และอาจติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวในวันนั้น ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล และได้รับแจ้งผลการตรวจว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน รวมทั้งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด

บริษัทฯ ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และขอเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

On Trend

Related Posts