บางจากฯ ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy จัดหลักสูตรติวเทคนิคการสอนออนไลน์ แก่ครูในโรงเรียนรอบโรงกลั่น เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนยุคใหม่

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Mr. Andrew Biggs กรรมการผู้จัดการ Mr. Isaiah Azulai หัวหน้าอาจารย์และหลักสูตร นางอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิใล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะครู สถาบัน Andrew Biggs Academy ร่วมจัดหลักสูตรออนไลน์ “New Normal English Techniques & Ideas Workshop for Teachers” สำหรับครูในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญ
แก่ครู ให้มีเทคนิคการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รองรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในยุค New normal และระบบการศึกษาในอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยโครงการอบรมจะเริ่มในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 รุ่น รองรับจำนวนครูผู้สอนที่เข้าร่วมหลักสูตรได้ประมาณ 60 คน ครอบคลุมทั้งกลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories