บีทีเอส จัดเทศกิจ จัดระเบียบผู้โดยสารชั่วโมงเร่งด่วน

165 views

บีทีเอส จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ช่วยจัดระเบียบผู้โดยสารรถไฟฟ้า ตลอดทั้งวันเน้นชั่วโมงเร่งด่วน ยอมรับกังวลสัปดาห์คนกลับมาทำงานเยอะขึ้น การจำกัดจำนวนคนตามมาตรการรักษาระยะห่างอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง วอนผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง หรือเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในระบบรถไฟฟ้า

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ในการจัดระเบียบผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างในการเดินทาง ตั้งแต่บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว ชั้นชานชาลา และ ภายในขบวนรถไฟฟ้า โดยได้ขอความร่วมมือ กทม.จัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยจัดระเบียบที่สถานีตลอดทั้งวัน เน้นช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบภาพรวมการเดินทางในช่วงเช้า วันนี้พบว่าผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้น โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าที่ การเดินทางของประชาชนเริ่มกลับมาหนาแน่น จากมาตรการผ่อนคลายของภาคธุรกิจ และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลง อาจทำให้คนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันมากขึ้น ประกอบกับ มาตรการรักษาระยะห่างการเดินทาง ส่งผลให้การขนส่งผู้โดยสารในแต่ละเที่ยววิ่งลดลง 80% คือจากปกติรถไฟฟ้าสามารขนส่งผู้โดยสารได้ตู้ละ 300 คน 4 ตู้ เท่ากับ 1,200 คน ต่อเที่ยว แต่มาตรการดังกล่าว ส่งผลให้การขนส่งผู้โดยสารลดลงเหลือเพียงตู้ละ 60 คน หรือ เที่ยวละ 240 คนเท่านั้น ส่วนพื้นที่ชานชาลาจะรองรับการยืนรอขึ้นรถได้ประมาณ 120 คนต่อชานชาลา ดังนั้นหากมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก อาจทำให้ต้องใช้เวลารอก่อนเข้าระบบนานกว่าปกติ แม้จะใช้ความถี่การเดินรถสูงสุดที่ 3-4 นาทีต่อเที่ยววิ่ง และอาจเกิดปัญหาการกระจุกตัวของผู้โดยสารบริเวณทางขึ้นสถานีและจุดจำหน่ายตั๋ว จึงขอความร่วมมือประชาชน และ บริษัทต่าง ๆ พิจารณากำหนดเหลื่อมเวลาการเดินทาง ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดและเสี่ยงต่อโรคได้

ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากส่งหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ทุกระบบและกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมจากการดำเนินการเดิม เช่น เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาสภาพรถ สภาพทาง อุปกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ / หากมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้บริหารจัดการมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร , ก่อนการผ่านหน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และก่อนเข้าสู่ขบวนรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *