บีทีเอส เพิ่มความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

36 views

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามมติศูนย์ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาโควิด-19 โดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่ห่วงใยประชาชน จึงได้มีการประสานกับกระทรวงคมนาคม และ กรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มขบวนรถในช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางกลับเคหสถาน เพื่อให้สอดคล้องและบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะในเส้นทางอื่น ๆ

บริษัทฯฯ จึงได้ดำเนินการ ปรับเพิ่มขบวนรถ และความถี่การให้บริการในชั่วโมงก่อนเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยในสายสุขุมวิทปรับเพิ่มอีก 15 เที่ยว โดยมีความถี่ในการให้บริการ 4 นาทีต่อขบวน และในสายสีลมปรับเพิ่มขึ้น 6 เที่ยว โดยมีความถี่ในการให้บริการ 5 นาทีต่อขบวน ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 5,000 คน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความหนาแน่นแก่ผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว ตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ในเส้นทางสายสุขุมวิทช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. มีความถี่ในการบริการที่ 2.40 นาทีต่อขบวน และในสายสีลม 3.45 นาทีต่อขบวน โดยทุกสถานีจะมีขบวนรถพร้อมให้บริการถึงเวลา 21:30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าเคหสถานได้ก่อนเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทุกครั้งที่ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 Line Official :@BTSSKYTRAIN