“บีไอจี”เปิดให้หน่วยงานอาสากู้ภัยเติมออกซิเจนฟรี ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านเครือข่ายรอบกรุงเทพฯ

“บีไอจี” ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดินหน้าพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่าย ร่วมสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ฟรีให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมเจรจาหาคู่ค้า ขยายเครือข่ายเพิ่มจำนวนพื้นที่สนับสนุนออกซิเจน

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี จำกัด เปิดเผยว่า บีไอจี ได้ร่วมกับคู้ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายรอบกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนออกซิเจนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถนำถังออกซิเจนมาเติมที่ผู้แทนจำหน่ายของบีไอจี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดส่งให้กับผู้ป่วยโควิด-19ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะนี้ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาได้เนื่องจากปัญหาเตียงเต็มทำให้ยอดผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันติดโควิด-19 ตกค้างตามบ้านและชุมชนเพื่อรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยหนักหลายรายมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้บีไอจีได้ร่วมมือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ โดยสามารถนำถังออกซิเจนที่ได้ตามมาตรฐานมอก. ออกซิเจนทางการแพทย์และอายุถังไม่เกิน 5 ปีหรือหากเป็นถังบรรจุที่เกิน 5 ปี ต้องผ่านการทดสอบภาชนะบรรจุ ตามมาตรฐานการทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ(มอก–358-2551)และไม่เกิน 5 ปีโดยสามารถนำถังออกซิเจนเข้ารับการเติมออกซิเจนฟรีได้ที่คู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด 29/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการโทร. 02 708 4148-9
  2. บริษัท สาครอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด165/299 หมู่ 4 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร โทร. 062 695 6545 และ 094 898 6655
  3. บริษัท รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 70 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซ.1/4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี โทร. 02 996 0888

อย่างไรก็ตาม บีไอจีเตรียมหารือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้มูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ สามารถนำถังออกซิเจนตามเงื่อนไขดังกล่าวมาเติมบรรจุและนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงบีไอจีพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่รักษาอยู่ในสถานพยาบาลและที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation)และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านเครือข่ายรอบกรุงเทพฯ

“บีไอจี” ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดินหน้าพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่าย ร่วมสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ฟรีให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมเจรจาหาคู่ค้า ขยายเครือข่ายเพิ่มจำนวนพื้นที่สนับสนุนออกซิเจน

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี จำกัด เปิดเผยว่า บีไอจี ได้ร่วมกับคู้ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายรอบกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนออกซิเจนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถนำถังออกซิเจนมาเติมที่ผู้แทนจำหน่ายของบีไอจี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดส่งให้กับผู้ป่วยโควิด-19ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะนี้ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาได้เนื่องจากปัญหาเตียงเต็มทำให้ยอดผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันติดโควิด-19 ตกค้างตามบ้านและชุมชนเพื่อรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยหนักหลายรายมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้บีไอจีได้ร่วมมือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ โดยสามารถนำถังออกซิเจนที่ได้ตามมาตรฐานมอก. ออกซิเจนทางการแพทย์และอายุถังไม่เกิน 5 ปีหรือหากเป็นถังบรรจุที่เกิน 5 ปี ต้องผ่านการทดสอบภาชนะบรรจุ ตามมาตรฐานการทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ(มอก–358-2551)และไม่เกิน 5 ปีโดยสามารถนำถังออกซิเจนเข้ารับการเติมออกซิเจนฟรีได้ที่คู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด 29/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการโทร. 02 708 4148-9
  2. บริษัท สาครอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด165/299 หมู่ 4 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร โทร. 062 695 6545 และ 094 898 6655
  3. บริษัท รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 70 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซ.1/4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี โทร. 02 996 0888

อย่างไรก็ตาม บีไอจีเตรียมหารือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้มูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ สามารถนำถังออกซิเจนตามเงื่อนไขดังกล่าวมาเติมบรรจุและนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงบีไอจีพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่รักษาอยู่ในสถานพยาบาลและที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation)และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories