ปตท.จับมือ บขส. ขสมก. นำร่องใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถโดยสารสาธารณะ

236 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 สำหรับรถโดยสาร บขส. และ ขสมก. โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุงและตรวสภาพรถ นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ เข้าร่วม ณ อู่ ขสมก. เมกาบางนา จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้นำรถโดยสารที่วิ่งในเส้นทาง กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร กรุงเทพฯ -บุรีรัมย์ และกรุงเทพฯ – สระบุรี เข้าร่วมโครงการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 20 จำนวน 3 คัน และจะมีคู่เทียบในรุ่นเดียวกันอีก 3 คัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจะทำการทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะขยายการใช้งานในรถโดยสารของ บขส.และรถร่วมบริการ ให้ครอบคลุมต่อไป สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ บขส. ได้เตรียมจุดตั้งถังน้ำมันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

อย่างไรก็ดีเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลให้ บขส. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ โดยเส้นทางที่ บขส. ทำการทดลองจะมีปริมาณการใช้น้ำมันรวมอยู่ที่ 19,500 ลิตรต่อเดือน ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน และสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานทดแทนด้วย

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories