ปธ.บอร์ด กทพ. แจงเหตุรักษาการผู้ว่าการฯ ลาออกไม่เกี่ยวกับประเด็นการขยายสัมปทาน BEM แต่เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว

125 views

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยกรณีที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าว นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แทน นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ไปก่อนหน้านี้ ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ นายวิชาญฯ ตัดสินใจลาออกในวันนี้ เกิดจากปัญหาที่จะต้องลงนามในสัญญาขยายสัมปทานใหม่ตามข้อตกลงในข้อพิพาทระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่จะขยายระยะเวลาสัมปทานของทางด่วนออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เหตุผลสำคัญในการลาออกของนายวิชาญฯ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. นั้นเกิดจากปัญหาสุขภาพ และโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ถือว่าเป็นลูกหม้อคนหนึ่งของ กทพ. เข้าทำงานกับ กทพ. ตั้งแต่ปี 2532 ในตำแหน่งวิศวกร และเติบโตก้าวหน้าตามลำดับ จนดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. โดย นายวิชาญฯ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2567

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories