ประกันสังคม แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกใหม่

329 views

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง เงื่อนไขการเกิดสิทธิความคุ้มครองผู้ประกันตนเองภาคสมัครใจมาตรา 40 ในการรับสิทธิกรณีชราภาพว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญด้านสวัสดิการสังคมในวัยเกษียณให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมไปถึงเบี้ยยังชีพคนชราภาพ เพื่อช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีเพื่อกระตุ้นการออมของผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม และสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนแรงงานภาคอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ซึ่งต่อไปประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การวางแผนชีวิต เพื่อให้มีเงินสำหรับดูแลตนเองยามเข้าสู่วัยชราภาพ สำหรับแรงงานภาคอิสระ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับแรงงานภาคอิสระ ให้สามารถออมเงินเพื่อให้ได้รับเงินกรณีชราภาพ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกความคุ้มครอง แบบจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน มีเงินออม 50 บาทต่อเดือน หรือเลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน มีเงินออม 150 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ทั้ง 2 ทางเลือกผู้ประกันตนสามารถออมเงินเพิ่มได้อีกไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้มีเงินชราภาพมากขึ้นและเพียงพอสำหรับดูแล เมื่อเข้าสู่วัยชรา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับเงินกรณีชราภาพคืน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายคืนเป็นเงินก้อนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนจะต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และลาออกหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จึงจะสามารถรับเงินกรณีชราภาพคืนได้ นอกจากนี้ผู้ประกันตนที่เลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน หากจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มกรณีชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาท อีกด้วย อย่างไรก็ดีขอแนะนำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขอรับสิทธิกรณีชราภาพ ซึ่งการเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพจะยิ่งทำให้เงินออมที่สะสมในวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทาง www.sso.go.th

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts