ประกันสังคม แจ้งโอนเงินเยียวยา “นายจ้าง” ประกันสังคม ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแล้ววันนี้​​ ย้ำ! นายจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน รีบยื่นความประสงค์ผ่าน e-service ด่วน!

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มรวม 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้มีจ่ายเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างมาตรา 33 จำนวน 3,000 บาท สูงสุดไม่ลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันนี้ให้นายจ้าง 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นเงิน 94,719,000 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับนายจ้างเป็น “บุคคลธรรมดา” ส่วนกรณีที่นายจ้างเป็น “นิติบุคคล” จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างได้แจ้งกับสำนักงานประกันสังคม

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำกรณีนายจ้างที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ให้นายจ้างสามารถยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม เพียงพิมพ์แบบฟอร์มประสงค์รับการเยียวยา แล้วกรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ หากมีการมอบอำนาจให้ส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงมาด้วย ส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย หรือถ้าเป็นกรณีบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็วต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories