ปรับลดราคาน้ำมัน 0.40 – 0.60 บาทต่อลิตร

PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 24 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้


ULG = 38.46, GSH95 = 31.05, E20 = 29.54, GSH91 = 30.78, E85 = 23.69, HSD- B7= 28.84, HSD-B10 = 28.69, HSD-B20=28.59,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.46 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories