ฝนหลวงฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และเร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำ

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (15 ก.ค.64) ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีปริมาณและการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดี มีฝนตกปานกลางถึงหนัก แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การกระจายตัวของฝนยังคงมีปริมาณน้อยอยู่ โดยเฉพาะตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ มีลักษณะของฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังคงมีความต้องการน้ำฝนเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร และการปลูกข้าวนาปีเป็นอย่างมาก โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วย จะเร่งติดตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที

ด้านผลการปฏิบัติฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ และกองทัพบก ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.พะเยา ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจำนวน 9 แห่ง อ่างเก็บน้ำจำนวน 11 แห่ง และบึงบอระเพ็ด
​​
ด้านการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 3 หน่วยฯ ได้แก่
​​-หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.เชียงใหม่ จ.ตาก และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนภูมิพล

-หน่วยฯ จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู

-หน่วยฯ จ.สุรินทร์ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.บุรีรัมย์

​​อย่างไรก็ตาม อีก 10 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จะติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories