พรุ่งนี้น้ำมันลด 15 สต.

1 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. บางจากฯ ลดราคาน้ำมันเฉพาะ Hi diesel S B10 -15 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิมBCP Retail Price: GSH95S EVO =32.55 / GSH91S EVO =32.28/ GSH E20S EVO =31.04 / GSH E85S EVO =24.44 / Hi Diesel B20S =29.44 / Hi Diesel S B10 =29.54/ Hi Diesel S B7 =29.69/ Hi Premium Diesel S B7 =35.06 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories