พลังงานไฟเขียวลดค่าไฟ 

39 views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ได้ลดค่าไฟให้ประชาชน 3% แต่ยังมีกระแสวิพากย์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องที่รัฐบาลควรลดค่าไฟให้มากกว่านี้ หรือ ข้อสงสัยจากบิลค่าไฟที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงหน้าร้อน โดยใช้เวลาประชุมนานหลายชั่วโมง

ที่ประชุมได้ข้อสรุปช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ถือว่าเป็นผู้ใช้ไฟน้อย จากเดิมที่มีการขยายการใช้ไฟฟรี จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยมาแล้ว / ครั้งนี้จะขยายเพิ่มเป็นใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วยต่อเดือน ซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณ 10 ล้านราย

อีกกลุ่มคือ ผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า 150 หน่วย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” กลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือด้วยการให้ส่วนลดค่าไฟ เป็นเวลา 3 เดือน( มี.ค.-เม.ย.-พ.ค.) โดยคำนวณส่วนต่างหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฐาน เทียบกับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน เมื่อได้ส่วนต่างของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้แล้ว จึ

งนำมาคำนวณส่วนลด

โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 800 หน่วย ส่วนเกินจำนวนหน่วยเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ใช้ไฟฟรีในส่วนต่างจำนวนหน่วย

ส่วนผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า 800 หน่วย ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ส่วนเกินเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ส่วนลดจำนวนหน่วย 50% (แล้วนำหน่วยไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดมาคำนวณเป็นค่าไฟ)

สำหรับผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า 3,000 หน่วยขึ้นไป ส่วนเกินเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จะได้ส่วนลดจำนวนหน่วย 30% (แล้วนำหน่วยไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดมาคำนวณค่าไฟ)

ซึ่งการคำนวณค่าไฟยังคงเป็นอัตราก้าวหน้าตามปกติ คือ ยิ่งใช้ไฟมาก ก็ต้องจ่ายมาก ทั้งนี้ เงินส่วนลดที่ได้จากการคำนวณส่วนต่างแล้ว จะถูกนำส่งคืนเป็นส่วนลดค่าไฟในบิลเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบได้จากบิลค่าไฟ แต่อาจเป็นการทยอยคืนในแต่ละรอบบิล นอกจากนี้ได้ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไปพิจารณาแนวทางอุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้า จากมาตรการนี้ ต่อไป

สำหรับผลการประชุมในวันนี้จะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ต่อไป