พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาแห่งที่ 2

270 views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมี นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รองโฆษกกระทรวงคมนาคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่าย ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นจุดเชื่อมพรมแดน กระชับสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกันก้าวสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาค รองรับปริมาณการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างไทย – เมียนมา บริเวณชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เชื่อมต่อการเดินทางไปยังเมืองเมาะละแหม่ง และเมืองสำคัญๆ เช่น เมืองผาอัน ย่างกุ้ง พะโค เนปิดอว์ มัณฑะเลย์ได้สะดวกรวดเร็ว เติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเส้นหลักของอาเซียน เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั่วภูมิภาค ทั้งทางถนน สะพาน ท่าเรือ สนามบิน ด่านสินค้า ทุกพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียน ให้ถึงกันอย่างไร้รอยต่อ นำมาซึ่งความเจริญด้านการคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ โครงการฯ ประกอบด้วยการก่อสร้างสายทางตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาแห่ง ที่ 2 และงานก่อสร้างด่านพรมแดนฝั่งไทยและเมียนมา

มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ทางหลวงหมายเลข 12 ข้ามแม่น้ำเมยที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงหมายเลข 105 สายแม่สอด-แม่ระมาด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบแม่น้ำเมยเข้าสู่ประเทศเมียนมา บรรจบกับถนนหมายเลข 85 สายเมยีวด-กีกอเร็ก (AH1) ที่เมืองเมียวดี รวมระยะทางทั้งหมด 21.40 กิโลเมตร

ตัวสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่ง ที่ 2 ความยาว 760 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร และการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม องค์ประกอบรายละเอียดต่างๆ ที่ผสมผสานศิลปะของทั้งสองประเทศ สำหรับการก่อสร้างด่านพรมแดนทั้ง 2 ฝั่ง ได้ออกแบบให้แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีศิลปะวัฒนธรรมงดงาม เป็นประตูด่านแรกแห่งการเชื่อมโยง ไปมาหาสู่ และค้าขายกันด้วยมิตรภาพ