พาณิชย์กระจายหน้ากากอนามัยถึงมือโรงพยาบาลและประชาชนแล้ว

143 views

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน ได้มีแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ชิ้น ซึ่งกระจายไปยัง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกรมการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 500,000 ชิ้น สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 115,000 ชิ้น สมาคมคลินิกไทย จำนวน 45,000 ชิ้น โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 70,000 ชิ้น และสถานพยาบาลสังกัด กทม. ได้แก่ สำนักอนามัย จำนวน 70,000 ชิ้น 

สำหรับกรมการค้าภายในได้กระจายไปให้ประชาชน จำนวน 760,000 ชิ้น โดยขายหน้ากากอนามัยบรรจุแพค 4 ชิ้น แพคละ 10 บาท ผ่านร้านธงฟ้าและร้านขายยา จำนวน 300,000 ชิ้น เทสโก้โลตัส (180 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น แม็คโคร (95 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น BIG C (150 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น วิลล่ามาร์เก็ต (36 สาขา) จำนวน 60,000 ชิ้น TOPS (204 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุน จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินกว่าราคาที่กำหนด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories