พาณิชย์สกัดสวมสิทธิ์ผลไม้ไทย

148 views

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฎเป็นข่าวว่ามีการนำผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านสวมสิทธิ์ผลไม้ไทยส่งออกไปยังประเทศจีน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน

และกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว โดยในส่วนกรมการค้าภายในได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจสุ่มตรวจสอบการส่งออก และกรมการค้าต่างประเทศได้เข้มงวดการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งกรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากรได้เข้มงวดการตรวจรับรองและการตรวจปล่อย รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกับหน่วยงานของประเทศปลายทาง

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในจะได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมการสวมสิทธิ์ผลไม้ส่งออกไปยังประเทศจีน ทั้งนี้ หากพบเบาะแสขอได้โปรดแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569