พิษโคโรนา ทำไกด์ภาษาจีนตกงานกว่า 20,000 คน

433 views

นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า หลังจากทางการจีนประกาศห้ามกรุ๊ปทัวร์จีนเข้า-ออก ประเทศ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาจีนกว่า 20,000 คน (มัคคุเทศก์ประจำ 10,000 คน และ มัคคุเทศก์ที่รับเฉพาะกิจ ราว 10,000 คน) ว่างงานทันที เพราะขณะนี้จำนวนกรุ๊ปทัวร์จีนหายไปทั้งหมด ตั้งแต่ 28 มกราคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากที่สายการบินเริ่มมีจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินลดลงจนต้องตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางอื่น ๆ นอกจากอู่ฮั่น และคาดว่าสถานการณ์จะลากยาวไปราว 2-3 เดือน

ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาจีน ที่ว่างงาน บางรายอาจไปหาอาชีพเสริมอื่น ๆ เช่น ล่ามภาษาจีน หรือรับงานประเภทอื่นไปชั่วคราว

ทั้งนี้ยอมรับว่ากังวล ว่าภาพข่าวที่ออกไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากเป็นอันดับ 2 ของโลก จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในตลาดอื่น ๆ ให้มีความกังวลจนไม่กล้าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยและทำให้ผลกระทบบานปลายมากขึ้น
หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาทางออกให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาคขนส่ง (ที่ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจรถขนส่งก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาที่พบว่า จำนวนรถนำเที่ยวมีมากกว่ากรุ๊ปทัวร์ ), โรงแรม ร้านนวดแผนไทยที่รับกรุ๊ปทัวร์จีน และร้านอาหาร พร้อมทั้ง จัดการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย ให้มากขึ้นโดยอาจให้งบประมาณกับโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะสั้น รวมถึงพิจารณาการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งเป็นตลาดคุณภาพที่มีการใช้จ่ายใกล้เคียงกับจีน ให้เข้ามาเที่ยวได้เพิ่มขึ้น น่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันได้อีกเดือนละประมาณ 50,000 คน

ทั้งนี้ในแต่ละเดือน มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คนต่อเดือน มีการใช้จ่ายต่อหัวราว 50,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *