“ฟื้นฟูคลองแสนแสบ” กทม.- กรมเจ้าท่า ร่วมบูรณาการ พร้อมปรับใช้เรือไฟฟ้าเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมติดตามมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบ ซึ่งดำเนินโครงการโดยกรุงเทพมหานคร

อาทิ
▪️แล้วเสร็จในปี 2563 : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี
▪️แล้วเสร็จในปี 2564
•โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่คลองลาดโตนด
•ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และโครงการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในแผนงานของ กทม. เรียบร้อยแล้ว

▫️การบูรณาการร่วมในขณะนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยได้สั่งการให้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ กทม.ในการแก้ปัญหาน้ำเสีย แบ่งเป็น
•แผนระยะสั้น ส่งเรือจำนวน 18 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะตลอดแนวคลองแสนแสบทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 เที่ยว
•ระยะกลาง วางแผนดำเนินการขุดลอกดินในคลองแสนแสบ
•ระยะยาว วางระบบรวบรวมท่อน้ำทิ้งตามแนวริมคลอง ไม่ให้น้ำเสียลงคลองแสนแสบ

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมเจ้าท่าที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว คือการติดตั้ง GPS เรือโดยสารทุกลำ และเตรียมดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 28 ท่าเทียบเรือ จำนวน 188 ตัว รวมทั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 8 ตัว เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์จอมอนิเตอร์ที่กรมเจ้าท่า และในการนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมคณะได้ลงเรือไฟฟ้าต้นแบบเรือโดยสารคลองแสนแสบ เพื่อทดสอบเสมือนจริง จากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศไปยังท่าเรือประตูน้ำ รวมระยะทาง 4 ก.ม. ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่สร้างมลพิษ ลดมลภาวะทางเสียง ลดคลื่นเรือกระทบฝั่งบ้านเรือนประชาชนได้เป็นอย่างดี ตั้งเป้าให้บริการผู้โดยสารภายในปี 2564

และตามที่ ศบค. อนุญาตให้ผ่อนคลายระบบขนส่งสาธารณะ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า คงมาตรการด้านสาธารณสุข
•ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างที่ใช้บริการ
•ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในบริเวณท่าเทียบเรือ
•ทำความสะอาดอุปกรณ์และมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์
•ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติให้ประชาชนตลอดเวลาที่ใช้บริการและรายงานผลการปฎิบัติให้ทราบเป็นระยะ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts