ภาคเอกชน เสนอแนวทางการติดตาม covid-19 ผ่านระบบออนไลน์

131 views

ภาคเอกชน เสนอแนวทางการติดตาม covid-19 ผ่านระบบออนไลน์ เผยมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า ผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงเดินทาง หรือ มีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุผู้บริหาร www.TARAD.com และ กรรมการสมาคม อีคอมเมิร์ซ ได้เสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมและเส้นทางของกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ covid-19 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน มีข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยงติดเชื้อได้ด้วยตัวเองอย่างง่าย ๆ และส่งผลดีต่อการควบคุมโรคที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ เชื้อฝักตัวอยู่โดยไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้ติดเชื้อยังคงมีการเดินทางไป-มาได้ปกติ และเมื่อมาตรวจเจอในภายหลังแสดงอาการ จะได้ตรวจสอบหากลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เพื่อกักกันโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับวิธีการที่นำเสนอนั้น เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว เช่น การเข้าไปตรวจสอบผ่านแอพฯ google map หรือ Facebook history ของผู้ที่ติดเชื้อ หรือ กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่า กลุ่มเหล่านี้ เดินทางไปสถานที่ใดมาบ้าง​ เพื่อการเฝ้าระวัง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ(mobile operator) เพื่อขอ ตำแหน่งและพื้นที่ของเบอร์ผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อหาเส้นทางการเดินทางของผู้ติดเชื้อและหาเบอร์ที่อยู่รอบๆ กับผู้ป่วยเป็นเวลานาน ซึ่งอาจกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง แล้วส่ง SMS ไปเตือนคนเหล่านั้นให้ไปตรวจ โดยสามารถติดต่อผ่าน กสทช. เพื่อใช้อำนาจขอข้อมูลได้

พร้อมยกตัวอย่าง ในกรณี เป็นผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ก็สามารถแชร์ตำแหน่งที่อยู่เพื่อให้คนรอบ ๆตัว หรือ ผู้ที่ใกล้ชิดก่อนหน้าให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังได้ เป็นต้น

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories