มิวเซียมสยาม เดินหน้าสานต่อโครงการบรรยายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum in Focus 2020

307 views

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทยมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์การเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในระดับบุคคลนั้น เยาวชนจำนวนหนึ่งก็มองว่าอาชีพภัณฑารักษ์ หรืออาชีพการจัดการวัฒนธรรมเป็นอาชีพที่เท่ น่าสนใจ เพราะเป็นอาชีพที่ได้ใช้ความรู้ และได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

เมื่อพิพิธภัณฑ์มีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น การเรียนรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามเห็นความสำคัญในการถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับพิพิภัณฑ์ จึงได้ดำเนินการโครงการ Museum inFocus อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปี 2020 นี้ ล่าสุด Museum inFocus ได้เปิดเวทีบรรยายในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับการรักษามรดกวัฒนธรรม: เรียนรู้จากนานาประเทศ”  โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวิทยากร ในส่วนของประเด็นที่เป็นความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับอาชีพภัณฑารักษ์นั้น คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์ และผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และคุณกิตติมา จารีประสิทธิ์ ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ว่ากว่าจะเป็นภัณฑารักษ์นั้น ได้ผ่านเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในลักษณะใดมาบ้าง

คาดว่าการจัดบรรยายในครั้งนี้จะให้มุมมองเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม, บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการรักษามรดกวัฒนธรรม, ได้รับแรงบันดาลใจเรื่องการอ่าน การฟัง และการสร้างสรรค์ และ/หรือก่อให้เกิดบทสนทนาในประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องต่อไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories