รฟท. ลงนามกิจการร่วมค้า SFR จัดซื้อหัวรถจักร 50 คัน ทดแทนหัวรถจักรดีเซลเก่า เสริมทัพให้บริการทางคู่ หลังใช้เวลาดีลนานกว่า 9 ปี

469 views

นายนิรุฒ มณีพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ รฟท. ได้ลงนามจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน ร่วมกับกิจการร่วมค้า SFR ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ป่าไม้สันติ จำกัด) และบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ในฐานะผู้ชนะการประมูล ด้วยข้อเสนอด้านราคาต่ำสุด 6,529 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 0.50%

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบอร์ด รฟท. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอ โดยหลังจากการลงนามในวันนี้แล้ว กิจการร่วมค้า SFR จะต้องส่งมอบหัวรถจักรทั้งหมดภายใน 915 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รฟท. แบ่งเป็น 2 งวด ประกอบด้วย งวดแรก 20 คันแรกภายใน 540 วัน และงวดที่ 2 ส่งมอบอีก 30 คันที่เหลือภายใน 915 วัน

สำหรับการลงนามในวันนี้ ถือเป็นการจัดซื้อล็อตที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่มีรถไฟไทย นับเป็นอีก 1 ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นไปตามแผนที่เสนอไว้ 50 คัน เพื่อทดแทนหัวรถจักรดีเซลเก่า ที่ รฟท.ใช้มานาน 30-50 ปี รวมถึงนำมาให้บริการในเส้นทางรถไฟทางคู่ รวมถึงเส้นทางรถไฟอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้การเดินรถมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน และจะตรงเวลามากขึ้น

ขณะเดียวกัน รฟท. อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการจัดหารถดีเซลรางไฟฟ้า จำนวน 184 คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถเก่าที่มีอยู่ ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนต่อไป

ทั้งนี้การประกวดราคาจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งใช้เวลารวมมาแล้วถึง 9 ปี กว่าที่จะมีการลงนามในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *