รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำและลำรางในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้มอบหมายให้โครงการ ฯ ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง เพื่อรับมือช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง โดยกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและลำรางตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานี แยกลำสาลี – สถานีคลองบ้านม้าตั้งแต่ซอยรามคำแหง 85 – 127 เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนถนรามคำแหง

ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts