รฟม. มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และอาคารจอดรถของ รฟม. ประจำปี 2564 ในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี รฟม.

นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ รถไฟฟ้ามหานครและอาคารจอดรถของ รฟม. ประจำปี 2564 ในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี รฟม. ณ สถานีเตาปูน รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โดยผู้โชคดี ได้แก่ คุณอาภรณ์ พิมพ์ทอง (ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT) ได้รับรางวัลใหญ่ IPad Air 4 จำนวน 1 รางวัล จากการสุ่มจับรางวัลจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,466 คน และ รฟม. ยังมีการแจกรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 300 รางวัล โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจMRT Purple Line

ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC.) ทุกกลุ่มลูกค้า โดยจะนำผลที่ได้จากการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ของปี 2564 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของ รฟม. ต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories